Privacy verklaring AVG

AllVision Digital Home Center – Privacy verklaring

Hier vind je de privacy verklaring van AllVision Digital Home Center. Hierin wordt omschreven hoe er met jouw persoonlijke gegevens om wordt gegaan die worden verzameld door AllVision Digital Home Center.

00.

Inleiding

In deze privacy verklaring lees je alles over de manier waarop jouw persoonsgegevens worden verzameld en hoe daarmee omgegaan wordt. Zo wordt uitgelegd waar jouw gegevens opgeslagen liggen en voor welke doelen jouw gegevens opgeslagen worden. Daarnaast vind je hier ook al jouw rechten met betrekking tot jouw gegevens en hoe je gebruik kunt maken van die rechten.

De privacyverklaring zal soms gewijzigd worden door bijvoorbeeld wetswijzigingen. Het is daarom raadzaam de verklaring periodiek te raadplegen.

L. van der Maarel

AllVision Digital Home Center

01.

AllVision Digital Home Center

Je leest op dit moment de privacy verklaring van AllVision Digital Home Center. AllVision Digital Home Center is een detailhandelsbedrijf dat zich richt op het aanbieden en implementeren van oplossingen op het gebied van ICT en audio/video voor particulieren en MKB bedrijven. Er zijn situaties waarin jouw gegevens door AllVision Digital Home Center verzameld worden. Het is daarom goed dat jij weet wat daarmee gedaan wordt en hoe je jouw wensen rondom jouw gegevens kan aangeven. Daarover gaat deze verklaring.

Als jij je niet prettig voelt omtrent het gebruik van jouw gegevens door AllVision Digital Home Center, neem dan gerust contact op!

privacy@allvision.nl | 0348-400201

Havenstraat 26, 3441 BK Woerden

Btw. Nr. NL001836642B65 | KVK Nr. 64126560

02.

Doel gegevens

Er wordt voor een aantal doelen persoonsgegevens verzameld door AllVision Digital Home Center. Deze worden hieronder toegelicht.

 1. Aanmaken offertes/orders

Voor het aanmaken van offertes of orders in ons systeem worden een aantal gegevens verzameld en digitaal opgeslagen. Het gaat in deze om de volgende gegevens: naam, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer en indien gewenst e-mail adres. Je bent vrij in het verstrekken van deze gegevens. Deze gegevens worden enkel gebruikt voor het aanmaken van de offerte of order en worden niet gedeeld met derden.

 1. Reparaties

Voor het aanmaken van reparaties die je bij ons aanbiedt worden een aantal gegevens verzameld en digitaal opgeslagen. Het gaat in deze om de volgende gegevens: naam, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer en indien gewenst e-mail adres. Je bent vrij in het verstrekken van deze gegevens. Deze gegevens worden enkel gebruikt voor het aanmaken van de reparatie en worden niet gedeeld met derden.

 1. Mailings

Voor het versturen van mailings gebruiken wij uw naam en e-mail adres.

03.

Ontvangers

De gegevens die door AllVision Digital Home Center ontvangt en verwerkt worden beheerd d.m.v.:

 1. OFB en Bizzcloud

Offertes, orders en reparaties worden geregistreerd in ons CRM systeem OFB en Bizzcloud.

 1. Mailchimp

De nieuwsbrieven worden verzonden met Mailchimp. Op het moment dat jij je aanmeldt voor de nieuwsbrief, wordt jouw e-mailadres en voor- en achternaam automatisch opgeslagen in de daarvoor bestemde lijst binnen Mailchimp.

04.

Opslagperiode

Jouw gegevens worden voor langere tijd bewaard door AllVision Digital Home Center, maar nooit langer dan nodig is voor het uitvoeren van activiteiten, tenzij we op grond van een wettelijke regeling jouw gegevens langer moeten bewaren.

OFB/Espos

Je naam, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer en e-mail adres worden opgeslagen in OFB/Espos. De opslag van jouw gegevens is voor onbepaalde tijd. Indien gewenst kan de klantenkaart gewist worden waarbij al je gegevens uit het systeem verwijderd zullen worden. Dit kun je doen door ons te bellen op 0348-400201 of een mail te sturen naar privacy@allvision.nl.

Het versturen van nieuwsbrieven

Jouw e-mailadres en voor- en achternaam worden opgeslagen in Mailchimp. De opslag van jouw gegevens is voor onbepaalde tijd. Jij kan je namelijk uitschrijven wanneer je maar wilt via de link onderaan de nieuwsbrieven of door een mail te sturen naar privacy@allvision.nl

Contact opnemen

Op het moment dat je contact opneemt met AllVision Digital Home Center via mail, dan worden die gegevens die jij meestuurt, zoals bijvoorbeeld je naam, bedrijfsnaam, e-mailadres, etc, opgeslagen op de mailserver. Die mails worden tot maximaal 5 jaar terug bewaard.

05.

Beveiliging

Er worden van jouw persoonsgegevens geen fysieke kopie├źn gemaakt. Je gegevens worden alleen beheerd in de eerdergenoemde systemen en software. De persoonsgegevens die door AllVision Digital Home Center of door eerder genoemde derden worden beheerd, zijn alleen toegankelijk via bovenstaande software en zijn beveiligd met een inlognaam en wachtwoord.

De apparaten die jouw gegevens openen zijn elk zelf ook vergrendeld met een wachtwoord en/of vingerafdruk. Het aantal apparaten die toegang hebben tot jouw gegevens wordt beperkt tot alleen de benodigde apparaten.

06.

Jouw rechten

 1. Recht op inzage

Je hebt het recht om ten alle tijden jouw gegevens op te vragen die bij AllVision Digital Home Center vastgelegd en bewaard worden. Dit doe je door een e-mail te sturen of telefonisch contact op te nemen met AllVision Digital Home Center. Je krijgt dan een overzicht van jouw gegevens.

 1. Recht op rectificatie

Kloppen je gegevens niet? Of zijn je gegevens veranderd? Je hebt het recht om dit te laten rectificeren door AllVision Digital Home Center. Je gegevens omtrent de nieuwsbrief kan je aanpassen via de daarvoor bestemde url onderaan elke mail.

 1. Recht op overdracht

Mocht jij de gegevens nodig hebben die bij AllVision Digital Home Center opgeslagen liggen in het geval je overstapt naar een andere partij of dienst, dan heb je het recht op overdracht. Hierbij dient AllVision Digital Home Center al jouw gegevens over te dragen aan de andere partij.

 1. Recht op wissen van gegevens

Wil je niet langer dat jouw gegevens bij AllVision Digital Home Center vastgelegd zijn? Dan heb je het recht op het laten wissen van jouw gegevens.

 1. Recht op het indienen van een klacht

Je hebt het recht om een klacht in te dienen bij Autoriteit Persoonsgegevens, als je vindt dat AllVision Digital Home Center niet op de juiste manier met jouw gegevens omgaat.

 1. Recht op stop gegevensgebruik (bezwaar)

Wil jij niet dat AllVision Digital Home Center jouw gegevens gebruikt? Dan heb je het recht op het stoppen van het gebruik van jouw persoonsgegevens.

Het gebruik maken van deze rechten kan via

privacy@allvision.nl onder toezending van een kopie id-bewijs waarbij de pasfoto, de nummers onderaan het paspoort, id bewijsnummer en BSN onleesbaar zijn gemaakt. Het streven is om binnen een week te reageren.

07.

Plichten

AllVision Digital Home Center verwerkt persoonsgegevens op grond van een gerechtvaardigd belang, namelijk een commercieel belang. Denk hierbij aan het aanbieden van diensten of producten van AllVision Digital Home Center via e-mail. Jouw gegevens zullen nooit verkocht worden aan derden.

De gegevens die verplicht zijn om aan te leveren, zijn de minimale benodigde gegevens voor het aanbieden van de diensten of producten. Je e-mailadres is bijvoorbeeld nodig om de nieuwsbrief te kunnen versturen of je te informeren over een reparatie, offerte of faktuur. Als deze verplichte gegevens niet worden aangeleverd, kan AllVision Digital Home Center de betreffende dienst niet aanbieden.

Mocht het nodig zijn gegevens die jij hebt gedeeld met AllVision Digital Home Center met anderen dan de hierboven genoemde partijen te delen (voor bijvoorbeeld het aanbieden van een dienst), dan zal daar eerst jouw toestemming voor worden gevraagd.

AllVision Digital Home Center behoudt zich het recht de gegevens te openbaren wanneer dit wettelijk is vereist dan wel wanneer AllVision Digital Home Center dit gerechtvaardigd acht om te voldoen aan een juridisch verzoek/proces of om de rechten, eigendom of veiligheid van AllVision Digital Home Center te beschermen. Daarbij trachten wij altijd jouw recht op privacy zoveel mogelijk te respecteren.

Heb je toch nog vragen? Neem gerust contact op via onderstaande contactgegevens.

privacy@allvision.nl | 0348-400201

Havenstraat 26, 3441 BK Woerden