Reparatie

Reparaties
Werkstation, laptop reparatie en computer herstellen. Helaas hebben pc’s of laptops niet het eeuwige leven en is een reparatie soms noodzakelijk. Heb je een computerprobleem of een defect onderdeel?  We maken onderscheid in reparaties veroorzaakt door defecte hardware en computerproblemen veroorzaakt door softwarematige problemen. Kleine softwarematige problemen kunnen we eventueel op locatie oplossen, vergt een reparatie echter meer tijd dan repareren wij uw apparaat in onze werkplaats.

Een reparatie begint altijd met een onderzoek. De onderzoekskosten bedragen € 29,75 incl. BTW. Op basis van dit onderzoek kunnen wij een prijsopgave maken en overleggen of de reparatie al dan niet uitgevoerd dient te worden. Besluit u af te zien van reparatie dan betaalt u enkel de onderzoekskosten.

Bij onvoorziene omstandigheden nemen we contact op, bijvoorbeeld als het afgesproken bedrag niet haalbaar blijkt. We zullen er echter alles aan doen om dit te voorkomen en zullen je achteraf nooit met onverwachte kosten confronteren.

Persoonlijke gegevens op defecte computers.
Als een computer niet meer gemaakt kan worden, kunnen we behulpzaam zijn met het exporteren van gegevens (foto’s, documenten, favorieten, afbeeldingen etc.) naar een externe harddisk. Ook als de computer zelf niet meer functioneert of als de gegevensdrager (SDD, Harddisk, HDD) beschadigd is, kunnen middels Data Recovery technieken toch nog vaak (niet altijd) de persoonlijke gegevens worden veiliggesteld. Informeer naar de mogelijkheden indien dit gewenst is.

Ophaaldienst
Bent u niet in staat om uw defect apparaat te brengen dan kan deze apparatuur opgehaald worden en meegenomen voor reparatie. Indien dit gewenst is bel dan met 0348-400201 of stuur een mail naar info@allvision.nl

Wist u dat?
Wist u dat wij ook defecte audio apparatuur voor u kunnen repareren. Wij doen dit in samenwerking met AES Electronic Service. De onderzoekskosten voor audio apparatuur bedragen € 49,95. Na het onderzoek ontvangt u een prijsopgave voor de reparatie. Besluit u af te zien van reparatie dan betaalt u enkel de onderzoekskosten.